Građevinska armatura

NAŠE USLUGE

GRAĐEVINSKA ARMATURA

armaturna mreza

Armaturna mreža

_

U našem armiračkom pogonu u skladu sa potrebama naručioca proizvodimo tipove mreža Q i R.
R mreže su uzdužno nosive armaturne mreže, gde su žice ukrštene tako da čine pravougaoni presek, a  uzdužna žica je ta koja je nosiva.
Q mreže su obostrano nosive armaturne mreže, gde su žice ukrštene tako da čine kvadratni presek, tako da su i uzdužne i poprečne žice nosive.
Standardne ali i nestandardne armaturne mreže proizvodimo od toplo valjane žice, zahvaljujući kalibraciji, hladnim vučenjem i orebljavanjem žice za armaturu.
Naše armaturne mreže savršeno  zadovoljavaju sve kriterijume  koje zahteva njihova primena kod armiranja armirno-betonskih konstrukcija u visokogradnji i niskogradnji. Potpuno je sigurna njihova upotreba pri izgradnji temelja, podova, zidova, potpornih zidova, pisti, puteva, mostova, tunela i  dr.

Vezana armatura

_

Korišćenjem savremene tehnologije u našem armiračkom pogonu proizvodimo prefabrikovane armaturne košev, kao gotove proizvode spremne za ugradnju u oplati i betoniranje.
Zavarivanjem konstruktivniGRAh žica dobijamo proizvod koji odlikuje visoka čvrstoća koja garantuje njihovu sigurnu upotrebu za armiranje konstruktivnih elemenata, ankera, stubova, serklaža, greda i sličnih elemenata.

Obrada armature

_

Naš armirački pogon u mogućnosti je da vrši obradu glatke i rebraste armature prema specifikaciji klijenata, prečnika od ø6 do ø32 mm. Takođe vršimo i izradu uzengija svih vrsta od ø6 do ø32 mm u skladu sa potrebama kupca.

Armaturni šipovi

_

Armaturne koševe za šipove prečnika do ø1.500 mm, standardno izrađujemo do visine od 15m, ali se u skladu sa potrebama kupca mogu izraditi i armaturni koševi većih dimenzija. Upotreba šipova pri zaštiti dubokih iskopa, fundiranju uz susedne objekte, sanaciji klizišta najčešća je po gradovima, izvodi se tako da se nakon bušenja bušotine određenog prečnika, armaturni koš ubacuje i betonira u skladu sa projektom.

armaturni sipovi